Veliler İçin Mizaç Temelli Eğitim Yaklaşımı

Çocuğunun sağlıklı bir karakter ve kişilik geliştirmesi, potansiyellerini kaliteli biçimde ortaya koyarak mutlu ve başarılı bir birey olarak yetişmesi her velinin amacıdır. Veliler için mizaç temelli eğitim yaklaşımı; çocuğun potansiyellerini yaşam boyu değişmeyen mizaç yapısı temelinde belirlemektedir. Böylelikle potansiyellerini ortaya çıkartabilmek için çocuklarına yaşam boyu nasıl destek olabilecekleri ve sağlıklı karakter ve kişilik gelişimi için nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda yol gösterici olmaktadır.