Rehber Öğretmenler İçin Mizaç Temelli Eğitim Yaklaşımı

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, öğrencinin bireysel yaşam yolculuğunda kendini tanıma, potansiyellerini fark etme ve bu potansiyelleri mümkün olan en kaliteli biçimde yaşama geçirerek kendini gerçekleştirmesine yardımcı olma, yol gösterme amacındadır. Bu noktada öğrenciyi yaşama bakış açısı, algıları, motivasyonları ve ihtiyaçlarıyla bütüncül olarak tanımanın önemi çok büyüktür.

Güncel rehberlik yaklaşımları öğrenciyi tanıma ve rehberlik etme sürecinde kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik alanlarında farklı uygulamalar ve teknikler kullanmayı önermektedir.

Rehber Öğretmenler İçin Mizaç Temelli Eğitim Yaklaşımı ise; her bir öğrenciyi tek bir yaklaşımdan yola çıkarak kısa sürede doğru ve tutarlı bir biçimde tanıma ve mizaç yapısına uygun bütüncül bir kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik yaklaşımı benimseme imkânı sunmaktadır.