Öğretmenler İçin Mizaç Temelli Eğitim Yaklaşımı

Öğretmenlerin öğrencilerini bilgiyle tanıştırabilmeleri için öncelikle onları çok iyi tanımaları ve onlarla kaliteli bir ilişki kurmaları gerekmektedir. Sınıf ikliminin dinamik yapısı öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci ilişkileri çerçevesinde düşünüldüğünde, bu karmaşık ilişkiler ağını düzenleme ve öğrencilere etkili yaklaşım belirlemede öğretmenin kendini ve öğrencilerini tanımasının önemi çok büyüktür. Öğretmenler için mizaç temelli eğitim yaklaşımı; öğretmenlere öncelikle kendi mizaç yapıları üzerinden kendilerini ve öğrencilerini tanıma imkanı sunmaktadır. Böylelikle her bir öğrencinin mizaç yapısına uygun yaklaşım stratejileri belirlemek ve mizaç yapılarının uyumu ve uyumsuzluğu üzerinden hem kendilerinin öğrencileriyle ilişkilerini hem de öğrenciler arasındaki ilişkileri anlamak ve gerektiğinde düzenlemek mümkün olmaktadır.

Öğretmenler için mizaç temelli eğitim yaklaşımı; öğretmenlere her bir mizaç yapısının kendisine özgü öğrenme biçimlerini ve sınıf içi ihtiyaçlarını bilme imkanı sunmaktadır. Böylelikle öğretmenlerin hem öğrencileriyle uygun iletişim yaklaşımı benimseyerek onlarla sağlıklı ilişkiler kurmaları, hem de mizaç yapılarına uygun sınıf yönetimi ve öğretme stratejileri belirlemeleri mümkün olmaktadır.