Mizaç Temelli Eğitim Modeli

Mizaç Temelli Eğitim Modeli, Dokuz Tip Mizaç Modeli yaklaşımından yola çıkan, öğrencilerin bireysel farklılıklarını doğuştan gelen ve yaşam boyu değişmeyen mizaç yapısı temelinde değerlendiren, yanlış genellemeler ve herkese yönelik hap reçetelerin aksine her bir mizaç yapısına uygun yaklaşımlar sunan yeni bir modeldir.

Mizaç Temelli Eğitim Modeli’ne göre çocuğu tanımak, ihtiyaçlarını görmek, bireysel potansiyelini ortaya koyabileceği ortam hazırlamak ve var olan bireysel yönelimini geliştirmek için; çocuğun mizaç yapısının bilinmesiyle işe başlanması gerekmektedir.

Mizaç Temelli Eğitim Modeli’nde her bir mizaç yapısının kendisine özgü olumlu potansiyel ve olumsuzluğa açık riskleri değerlendirilerek öğrencilerin mizaç yapısına uygun yaklaşım stratejileri sunulmaktadır. Öğrencinin yönelim, algı, motivasyon ve arayışını belirleyen mizaç yapısı merkeze alınarak belirlenen yaklaşım stratejisi sayesinde; öğrenciyle birebir ilişkide bulunan rehber öğretmen, öğretmen ve velilerin ortak ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemesi mümkün olmaktadır.

Böylelikle çevre, öğrencinin bireysel potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde düzenlenebilmekte ve olumsuzluğa açık risklerin ortaya çıkması engellenebilmektedir.