Mizaç Tipleri Temelli Uyumlu Sınıf Modeli (MİTUSMOD) Uygulaması

Öğrencilerin sınıf içinde birbirleriyle olan ilişkileri, sınıf iklimini ve öğrencilerin öğrenme kalitesini etkileyebilmektedir. Sınıf içinde çok hareketli, konuşkan ya da istenmeyen davranış sergileyen öğrencilerin sayıca fazla olması, hem öğrenme etkililiğini negatif yönde etkilemekte hem de sınıf yönetimini güçleştirebilmektedir. Bunun yanı sıra sınıfın oturma düzeni, hem öğretmenin öğretim etkinliklerini rahat bir biçimde yürütmesinde hem de öğrencilerin derse etkin olarak katılımında önemli bir rol oynamaktadır (Celep, 2011). Dünyada bir ilk olan Mizaç Tipleri Temelli Uyumlu Sınıf Modeli (MİTUSMOD), ılımlı bir sınıf iklimi ve kaliteli bir öğrenme ortamı sağlanabilmesi için, mizaç temelinde birbiriyle uyumlu öğrencilerin bir araya gelmesiyle uyumlu sınıflar oluşturan ve öğrencilerin mizaç tiplerine göre en ideal oturma düzeni alternatifleri sunan dijital bir uygulamadır.

MİTUSMOD, bilimselliği kanıta dayalı verilerle ispatlanmış Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) (Yılmaz, 2011, Yılmaz ve ark., 2014a; 2014b; 2014c) temelinde, öğrencilerin mizaç tiplerini temel alarak uyumlu sınıflar oluşturmayı ve sınıf içinde en uygun oturma düzeni alternatiflerini sunmayı amaçlamaktadır. MİTUSMOD sınıf içinde her öğrencinin her öğrenciyle birlikte oturabileceği ve birbirini geliştirecek yönlere sahip olduğu kabulüne dayanmaktadır. Ancak mizaç tipleri itibariyle bazı öğrenciler, birbirleri ile doğal olarak uyum sağlayabilirken, bazı öğrencilerin birbirleriyle anlaşabilmeleri daha zor olabilmektedir. MİTUSMOD’da, mizaç tipleri göz önünde bulundurularak öğrencilerin akademik ve sosyal açıdan birbirleriyle uyum sağlama düzeyleri değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra mizaç tiplerinin birbirlerini geliştirme potansiyelleri belirtilmektedir.

MİTUSMOD sayesinde öğretmenler, öğrencilerin verimli ve etkin bir şekilde öğrenebilmeleri için en uygun oturma düzenini ve öğrenciler arasındaki uyum ve uyumsuzluk noktalarını görebilmektedirler. Böylelikle çok kısa sürede, pratik ve uygulanabilir bir oturma düzeni içinde zaman kaybetmeden, etkili bir biçimde ders işlemeleri kolaylaşmaktadır. Bunun yanı sıra ders esnasında öğrenciler arasında yaşanan uyumsuzlukların kaynağını çok kısa sürede tespit edip, uygun yaklaşım ve çözümler üretebilmektedirler.