Mizaç Temelli Eğitim Modeli


 

Okul Öncesi için Mizaç Temelli Gelişim Yaklaşımı Uygulama Paketi

1. Adım: Rehber Öğretmen ve Öğretmenlere Yönelik Eğitim İçeriği

 • Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) Nedir?
 • Sorularla DTMM
 • Dokuz Tip Mizaç Modeli’nin Temel Kavramları
 • Mizaç Tiplerinin Genel Özellikleri
 • Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Mizaç Tipi Tespit Etme Stratejileri
 • Mizaç Temelli Gelişim Takibinin Temel İlkeleri
 • Mizaç Gözlem Formunu Nasıl Kullanacağım?
 • Mizaç Temelli Gelişim Takibini Nasıl Yapacağım?
 • Süpervizyon ve uygulama (8 saat)

Rehber öğretmen ve yönelik eğitimimiz toplam 32 (24+8) saattir.

2. Adım: Öğrencilerin Mizaç Tiplerinin Tespit Edilmesi

Öğrencilerin mizaç tipleri, Uzm. Psikiyatr ve psikologlardan oluşan uzman ekibimiz tarafından, 4-11 yaş grubu için özel olarak hazırlanmış mizaç gözlem formlarının öğretmenler tarafından doldurulmasıyla tespit edilmektedir.

3. Adım: Öğrencilerin Mizaç Tiplerine Göre Gelişim Takibi

Öğrencilerin mizaç tiplerine göre sahip oldukları olumlu potansiyeller ve olumsuzluğa açık riskleri değerlendirmek üzere hazırlanmış olan mizaç temelli gelişim takip ve değerlendirme formlarına dayalı olarak yapılır. Sınıf öğretmenleri tarafından uygulanır ve değerlendirilir.

4.Adım: Öğrencilerin Sağlıklı Karakter ve Kişilik Gelişimi İçin Öğretmenlere Öneriler

Öğretmenlere, mizaç temelli gelişim takip ve değerlendirme formlarının değerlendirilmesi sonunda, öğrencilerinin sağlıklı karakter ve kişilik gelişimi için öneriler sunulur.

 

2. ve 3. Kademe (Ortaokul ve Lise) için Mizaç Temelli Eğitim Yaklaşımı Uygulama Paketi

1. Adım: Mizaç Tiplerinin Belirlenmesi

Öğrencilerin mizaç tipleri, Türk örneklemine uygun olarak geliştirilmiş ve bilimsel olarak geçerlik ve güvenirliği kanıtlanmış bir ölçek olan Dokuz Tip Mizaç Ölçeği (DTMÖ) aracılığıyla belirlenmektedir. DTMÖ, yöneticiler, rehber öğretmenler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından online ortamda 15-20 dk içinde doldurabilmektedirler.

2. Adım: Raporlamalar

Yetişkinler Hakkında Raporlar
 • Velilere
 • Öğretmenlere
 • Rehber Öğretmenlere
 • Yöneticilere yönelik olmak üzere özel olarak hazırlanmış kapsamlı mizaç raporlardır.
Öğrenciler Hakkında Raporlar
 • Rehber öğretmenlerin okuyacağı öğrenci raporları
  1. Detaylı Rapor
  2. Bir Bakışta Öğrencim Raporu
 • Sınıf öğretmenlerinin okuyacağı öğrenci raporları
 • Ailelerin okuyacağı öğrenci raporları
 • Yöneticilerin okuyacağı öğrenci raporları

olmak üzere bir öğrenci için toplam beş ayrı raporlama yapılmaktadır. Her bir raporda, raporu okuyacak kişiye özel bilgiler bulunmaktadır. Örneğin, öğretmenlere yönelik raporda öğrencinin genel özelliklerine ek olarak, akademik özellikleri, okula ve bilgiye bakışı, öğrenme biçimleri sunulmaktadır. Rehber öğretmenlere yönelik detaylı raporlarda ise, öğrencinin genel özellikleri, sosyal yaşamı, okul yaşamı ve aile yaşamına ek olarak öğrencinin mizaç tipine uygun kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik uygulamaları, örnekleriyle birlikte sunulmaktadır.

3. Adım: Rehber Öğretmen, Öğretmen ve Velilere Yönelik Eğitimler

Rehber Öğretmenler İçin Eğitim İçerikleri
 • Güncel Mizaç ve Kişilik Kuramlarına Genel Bir Bakış
 • Mizaç-Karakter-Kişilik Kavramlarının Okul Uygulamalarındaki Yeri
 • Niçin Yeni Bir Modele İhtiyaç Var?
 • Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) nedir?
  1. DTMM’nin Temel kavramları
  2. DTMM’ni nerede/ nasıl kullanabilirsiniz?
 • Mizaç tiplerinin genel özellikleri
 • Mizaç tiplerine göre rehber olma eğilimleri
 • Mizaç Tiplerine Detaylı Yaklaşım
  1. Kanat Etkisi
  2. Stres ve rahat durumları
  3. Özel yetenekleri (Potansiyelleri)
 • Okul yaşamı
 • Motivasyonları
 • Verimli çalışma için püf noktaları
 • Geliştirilmesi gereken yönler
 • Kişisel Rehberlik Uygulamaları
  1. Sınav Kaygısı
  2. Bireysel Görüşmeler
  3. Psikolog/Psikiyatr Desteği Gerektiren Özel Durumlar
 • Mesleki Rehberlik Uygulamaları
 • Mizaç Tiplerine Göre Öğrencilerin Aile Yaşamı
  1. Rehber Öğretmenlerin Ailelere Önerileri
  2. Ailelerle Görüşme Teknikleri
  3. Uygulama

Rehber öğretmenlere yönelik eğitimimiz toplam 72 saattir.

Öğretmenler İçin Eğitim İçerikleri
 • Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) Nedir?
 • Mizaç Tiplerinin Genel Özellikleri
 • Mizaç Tiplerine Göre Öğrencilere Yaklaşım

Öğretmenlere yönelik eğitimimiz toplam 6 saattir.

Velilere Yönelik Seminer

 Çocuğumu Tanıyor(muy)um?