Educa Nova, eğitim felsefesinin en eski ve yanıtlanması zor sorusu olan “niçin eğitim alıyoruz?” sorusunu bireysel farklılıklar temelinde ele alır ve tarihin bu en eski sorusuna, dijital çağın ihtiyaçları ve öğrenci profilini kapsayacak şekilde yanıt verir.

Hakkımızda

Educa Nova, Psikiyatrist Uzm. Dr. Enver Demirel Yılmaz’ın geliştirdiği Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) çerçevesinde, bireysel farklılıkların mizaç temelinde tespit edilmesi ve eğitimde uygulanmasını amaçlayan, eğitime bilimsel, yeni ve zengin bir bakış açısı sunan bir eğitim ve danışmanlık kuruluşudur. Educa Nova, insan davranışını anlama ve bireysel farklılıklar konusunu çok yönlü olarak ele alan; psikiyatr ve psikologlardan oluşan zengin bir kadronun ortak çalışmaları sonucu kurulmuştur.

Educa Nova, bilimsel, yenilikçi, uygulanabilir, pratik ve etkili eğitim modelleri oluşturur. Bireysel farklılıkları tüm öğrencilerin faydalanabileceği şekilde hızlı ve pratik yollarla mevcut eğitim sistemine aktarmanın çözümlerini üretir. Böylelikle okullarda öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun eğitim yaklaşımı belirlenmesi ve kolaylıkla uygulanmasına yardımcı olur.

Arka Plan

Yılmaz ve ark. (2014b) tarafından geliştirilen Dokuz Tip Mizaç Ölçeği aracılığıyla hem eğitimcilerin, hem öğrencilerin, hem de velilerin mizaç tiplerini online ortamda 15-20 dakika içinde tespit eder. Detaylı mizaç analiz raporları aracılığıyla rehber öğretmen, öğretmen, veliler ve okul yöneticilerinin kendi mizaç tiplerinin özelliklerini ve öğrencilerin bireysel farklılıklarını tanımalarına yardımcı olur. Eğitimcilere yönelik Mizaç Temelli Eğitim Yaklaşımı Uygulama Eğitimleri aracılığıyla bireysel farklılıkları tüm öğrencilerin faydalanabileceği şekilde hızlı ve pratik yollarla mevcut eğitim sistemine aktarmanın çözümlerini üretir. Velilere yönelik “Çocuğumu Tanıyor(mu)yum” semineri aracılığıyla çocuklarının sağlıklı karakter ve kişilik gelişimlerine destek olmalarına yardımcı olur. Eğitimde Rehber öğretmen, öğretmen, yönetici ve veli işbirliğini sağlar.

Eğitim ve Bilim 1

Eğitim ve Bilim 2

Anadolu Psikiyatri Dergisi

Metodoloji

Güncel eğitim ihtiyaçları ve tek tip eğitimin kısıtlılıkları günümüzde birçok alternatif eğitim yaklaşımının doğmasına neden olmuştur. Ancak eğitim yaklaşımlarının çeşitliliği, hangi öğrenciler için nasıl bir yaklaşımın etkili olduğu sorusunu da beraberinde getirir. Educa Nova, DTMM çerçevesinde oluşturulan mizaç temelli eğitim yaklaşımıyla, anlaşılması ve eğitim uygulamalarına yansıtılması zor bir konu olan bireysel farklılıkları, insanın psikolojik DNA’sı olan mizaç temelinde doğru ve tutarlı bir biçimde tespit eder. Bireysel farklılıkları tüm öğrencilerin faydalanabileceği şekilde hızlı ve pratik yollarla mevcut eğitim sistemine aktarmanın çözümlerini üretir. Bilimsel, yenilikçi, uygulanabilir, pratik ve etkili eğitim modelleri oluşturur. Böylelikle okullarda öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun eğitim yaklaşımı belirlenmesi ve kolaylıkla uygulanmasına yardımcı olur.

Educa Nova, kaliteli ve etkili bir eğitimde, yönetici, öğretmen ve rehber öğretmenlerin rolünün önemine dikkat çeker ve öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınması kadar eğitimcilerin de bireysel farklılıklarının dikkate alındığı yeni bir yaklaşım önerir.

Educa Nova, Persona Logia Enstitüsü’nün eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü alt kuruluştur.