Mizaç araştırmaları; psikiyatri, psikofarmakoloji, klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, eğitim ve genetik çalışmalar gibi insan davranışlarıyla ilişkili çeşitli disiplinlerden veri almaktadır. Benzer bir biçimde mizaç araştırmalarından elde edilen veriler de normal psikolojiden, psikopatolojiye insan davranışıyla ilgilenen birçok disiplini etkileyecek yaklaşımlar sunmaktadır. Bilimsel literatür incelendiğinde bu konuya dünya çapında verilen önem açıkça görülmektedir.

Türkiye’de ise bu konuda yapılan araştırmalar psikiyatri alanında Cloninger’ın oluşturduğu Psikobiyolojik Kişilik Modeli’ne dayalı olarak geliştirilen Temperament and Character Inventory (TCI) ve Akiskal’in oluşturduğu Afektif Mizaç Modeli’ne dayalı olarak geliştirilen Temparement Evaluation of Memphis, Pisa, Paris and San Diego- Autoquestionnaire (TEMPS-A) ölçeklerinin Türkiye’ye adapte edilmiş versiyonları kullanılarak yapılmaktadır. Psikoloji alanında ise yaygın olarak Costa ve McCrae’nin oluşturduğu Beş Faktör Kişilik Modeli’ne dayalı olarak geliştirilen ölçekler (Örneğin; Beş Faktör Kişilik Envanteri, Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi ) kullanılmaktadır.

Dokuz Tip Mizaç Modeli, Türk Psikiyatrlar tarafından gelştirilen, insan davranışlarını bütüncül bir biçimde açıklayan yeni bir mizaç modelidir. Dokuz Tip Mizaç Modeli, bilimsel literatürde sıklıkla birbirinin yerine kullanılan mizaç, karakter ver kişilik kavramlarının tanım, sınır, kapsam ve birbirleriyle ilişkilerini açıklamanın yanı sıra hem bireyler arası farklılıkların hem de bireyin kendi içindeki değişimlerin incelenmesine yönelik yeni bir perspektif sunmaktadır.

Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne dayalı olarak geliştirilen Dokuz Tip Mizaç Ölçeği’nin bilimsel geçerlik ve güvenirliği Türk psikiyatr ve psikologlar tarafından ortaya konmuştur. Dokuz Tip Mizaç Ölçeği, yurt dışında oluşturulan modellere dayalı olarak geliştirilen ve Türkiye’ye sonradan adapte edilen ölçeklerin aksine; Türk toplumuna uygun olarak oluşturulmuş uluslar arası düzeyde bilimsel olarak kabul gören ilk mizaç ölçeği olma özelliğini taşımaktadır. Dokuz Tip Mizaç Ölçeği, psikiyatri, psikoloji, eğitim gibi birçok alanda yapılan bilimsel araştırmalarda kullanılabilmektedir.